สทนช.1 ร่วมลงพื้นที่กับนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา และคณะฯ เพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย